Jak se přihlásit?

» Přejít na přihlašovací formulář «

Přihlášení vašeho týmu do soutěže je snadné. Domluvte se se svým vyučujícím informatiky, rád vám jistě pomůže s registrací a vytvářením soutěžní prezentace.

Svůj tým přihlásíte do soutěže vyplněním přihlašovacího formuláře, do kterého zapíšete název svého týmu, potřebné údaje o zastupujícím učiteli a soutěžících, vyberete svou školu a typ soutěže. Důležité je také zvolit heslo pro nahrávání soutěžních prezentací.

Soutěž je rozdělena do dvou kategorií. Kategorie Základní školy je pro druhý stupeň základních škol společně s odpovídajícími ročníky nižších gymnázií, druhá kategorie je pro střední školy a ročníky vyšších gymnázií.

V případě problémů s výběrem vaší školy v přihlašovacím formuláři se obraťte se na svého krajského koordinátora.

Volba hesla je novinkou minulého ročníku. Heslo je důležité pro nahrávání soutěžní prezentace na společné uložiště, kde se automaticky vytvoří váš účet poté, co odešlete vyplněný přihlašovací formulář. Na uložiště se přihlásíte pomocí identifikačního čísla vašeho týmu, které přijde SMSM zprávou kapitánovi, a vámi zvoleným heslem. Zapomenuté heslo lze resetovat odkazem, který se objeví po prvním neúspěšném přihlášení.


S případnými problémy s přihlášením nebo dotazy neváhejte napsat na duchek@scg.cz nebo zavolat na 722 625 395 každý den od 16 hodin.

» Přejít na přihlašovací formulář «

» Nahrávání prezentací «

Témata tohoto ročníku:

Základní školy

  • Nejdůležitější věc na světě
  • Jak (ne)učit ve škole

Střední školy

  • Láska, sex a něžnosti
  • Nejpřínosnější vynález