Učitel – Proč přihlásit studenty?

Ve škole se studenti dozvídají kvanta informací z nejrůznějších oborů, ale přece jen jsou dovednosti, které si zde často zcela neosvojí. Vedle samotných vědomostí jsou dnes pro studenty stejně důležité komunikační a prezentační schopnosti, a to nejen po dobu jejich studia, ale i v jejich budoucím zaměstnání. Prezentiáda tyto schopnosti pomáhá zlepšovat, podporuje kreativitu a učí spolupráci v týmu.

Studenti za sedm předchozích ročníků díky této soutěži získali spoustu nových zkušeností a zdokonalili se v prezentování, tvorbě prezentací a obhajobě svého názoru. Od prvního ročníku se více než zdvojnásobil počet soutěžících, kteří se postavili strachu a zúčastnili se soutěže.

Chcete produkovat kvalitní studenty a reprezentovat tak školu? Neváhejte a přihlaste je!

Soutěž je určena pro dvou či tříčlenné týmy ze středních škol a vyšších stupňů škol základních. Z jedné školy může soutěžit i více týmů. O tom a mnohem víc se můžete dozvědět v pravidlech soutěže.

Pokud chcete vybrat ty nejlepší, můžete uspořádat své vlastní školní kolo soutěže. Pak už jen stačí studenty přihlásit. Vaši zástupci nejprve musí projít nominačním kolem, kde se hodnotí především grafická a obsahová stránka prezentace. Pokud budou úspěšní, postupují do krajského kola, kde už se setkají s organizátory a odbornou porotou, která bude navíc hodnotit i spolupráci týmu, prezentační dovednosti a jejich schopnost obhájit svůj názor. Ať už se umístí jakkoli, dostanou zpětnou vazbu od poroty a spoustu zkušeností do života. Ti nejlepší společně s jednou divokou kartou z druhého místa postoupí na dvoudenní finále v Brně, kde na ně bude čekat nová a ještě větší výzva v podobě dalšího zadání.

O co soutěžíme?

Na ty nejlepší čekají zajímavé ceny, jako jsou licence Edu Pro od Prezi, kilometrické banky a pokazy na jízdenky od Českých drah, motivační a tématické knihy od Jan Melvil Publishing a mnoho dalších.

Témata tohoto ročníku:

Základní školy

  • Nejdůležitější věc na světě
  • Jak (ne)učit ve škole

Střední školy

  • Láska, sex a něžnosti
  • Nejpřínosnější vynález

Chci si pročíst pravidla soutěže a dozvědět se víc

Chci přihlásit studenty

Chci si prohlédnout leták pro učitele